MAGAZYN CZYTAJ !    

Wpisany do Sądowego Rejestru Dzienników i Czasopism, 27 Czerwca 2001,
 przez  Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny i Rejestrowy,

Sygn. akt VII Ns Rej 993/01

 

   

Wydawca i Redaktor Naczelny:  Łukasz Sławiński     

   

Adres Redakcji:  mailto:redaktor@czytaj.net

REGON  011486988

NIP  5272409013

PROVIDER  http://www.lh.pl/

 

Warunki Copyright

 

Biblioteka Czytaj! została założona w Internecie w Listopadzie 1999

NOTATKI.htm