Jeśli nie masz u siebie fontów:

 

Arial Narrow

 

Bookman Old Style

 

Webdings

 

Wingdings

 

lepiej pobierz je i zainstaluj:  fonty.zip  1 MB

 

UWAGA !    Osiołkiści w Internecie !

 

Patrz Osiołki.net

Osiołek Czytaj!

Osiołek Pikier

oraz  Lekcje dla Osiołkistów