ZADANIOLOGIA MATEMATYCZNA – nowa nauka – miła i pożyteczna

„Jak łatwo rozwiązywać zadania”

Laptopowy samouczek na całe liceum, a zwłaszcza do matury

Matematyka nie jest łatwa, ale na szczęście jest już Zadaniologia nauczająca jak rozwiązywać zadania z matematyki (licealnej) bez zbytniego łamania głowy i bez wcześniejszego rozwiązywania wielu zadań podobnych. Szybko, łatwo i przyjemnie.

 

Autor przez wiele lat udzielał korepetycji z matematyki – i w końcu napisał laptopowy podręcznik-samo­uczek. „Zadaniologia” to teoria i praktyka rozwiązywania zadań matematycznych obejmująca program całego liceum.

Celem jej jest wyuczenie samodzielnego i jak najłatwiejszego rozwiązywania wszelkich zadań – i to nie dopiero przed maturą, lecz już od samego początku liceum.

Można nauczyć się tego bez obecności korepetytora! Wystarczy pokaz i trening metodyki rozwiązywania – oczywiście nie taki lakoniczny i suchy jaki jest zazwyczaj w podręcznikach, lecz dogłębny i szczegółowy – uwzględniający niemal wszystkie mogące pojawić się wątpliwości oraz pytania jakie chciałoby się korepetyto­rowi zadać.

Taka jest właśnie „Zadaniologia” – zawiera 850 małych stron pdf, a tryb jest taki że każda strona stawia jakiś problem z zadania (wraz z ewentualnymi wskazówkami) i „czeka” aby student  spróbował sam go rozwiązać, następna strona pokazuje jak można było zrobić to najzgrabniej i podaje kolejny problem w zadaniu,... itd „krok po kroku” aż zostanie rozwiązane całe zadanie. W ten sposób można łatwo rozwiązać nawet zadania wygląda­jące na bardzo trudne – są one bowiem na ogól tylko dłuższe, ale każdy etap z osobna jest zwykle zadaniem ła­twym.

Pokazane jest rozwiązywanie zadań ze wszystkich działów matematyki licealnej – bazujące w większości na za­daniach ze wszystkich dotychczasowych matur (podstawowych i rozszerzonych!) – tak aby już od początku li­ceum można było przygotowywać się  do przyszłej matury.

Matematyka nie jest wcale tak trudna, jeśli zna się pewne proste zasady i dyrektywy postępowania, których na próżno szukać w podręcznikach, a które są w „Zadaniologii” podane i często-gęsto w zadaniach przypominane.

|||

Jako tradycyjna książka „Zadaniologia” byłaby straszliwie niewygodna, bo 850 stron to nie bagatela.

Dlatego jest jedynie w wersji elektronicznej – jako zestaw 30 plików PDF zajmujących 10 MB łącznie.   

Wystarczy wpłacić 80 zł na konto 93 1950 0001 2006 0670 8814 0002 i wysłać email pod  Zadaniologia

Wraz z zakupem Autor zobowiązuje się do udzielenia Nabywcy zdalnych konsultacji (wyjaśnień) dotyczących problemów z Zadaniologii i ewentualnie innych – w ilości w granicach rozsądnych wymogów.

Oto próbki:    0000-Zadaniologia.pdf      080-procenty.pdf

        090-arbuz.pdf        150-logarytmy.pdf       430-wektory.pdf

(via internet pliki wyglądają gorzej niż z własnego laptopa po nagraniu – no i nie daje się nastawiać tryb przeglądania)

ISBN  978-83-85077-09-1